This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Riziko poškození reprodukčních funkcí během chemoterapie a možnosti prevence

klinická onkologie

MUDr. Roman Kocián, PhD.

Souhrn

Chemoterapie je možnou příčinou předčas­ného ovariálního selhání, vyčerpání folikulární rezervy a zkrácení reprodukčního věku ženy. Mezi běžně užívaná gonadotoxická cytostatika patří cyklofosfamid, cisplatina a doxorubicin. Kryoprezervace oocytů, embryí a ovariální tká­ně v programu asistované reprodukce zachová­vá ženám možnost otěhotnění po onkologické léčbě. Farmakologická ochrana ovarií pomocí analog gonadoliberinu (GnRHa) je užívanou metodou, i když s rozporuplnými výsledky. Kon­senzus expertů ze St. Gallen a NCCN doporuče­ní zahrnují GnRHa jako prevenci předčasného ovariálního selhání u pacientek s karcinomem prsu a negativními hormonálními receptory. Je důležité metody zachovávající fertilitu a ochra­ňující endokrinní funkci mladým onkologickým pacientkám nabídnout. V přednášce budou diskutovány mechanismy chemoterapií indu­kovaného poškození folikulů a ochranný efekt fertilitu zachovávajících adjuvans.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Roman Kocián, PhD. – Možnosti ochrany reprodukčních funkcí během pánevní radioterapie

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu