This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Radioterapie vs. ostatní modality v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu pankreatu

klinická onkologie, karcinom pankreatu

MUDr. Soňa Argalácsová

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D., z VFN Praha se ve své prezentaci zaměřila na porovnání radioterapie a ostatních léčebných metod u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu pankreatu. V úvodu seznámila s trendy u tohoto typu nádoru. Věnovala se roli radioterapie v lokální léčbě: adjuvantní chemo(-radio)terapii (RChT), neoadjuvantní/konverzní RCT u borderline-tumorů (BRPc), definitivní RCT u inoperabilních lokoregionálních tumorů a novým technikám a přístupům (SBRT, eskalace dávky, nové kombinace se systémovou léčbou). Hovořila o výsledcích studií i zkušenostech z pracoviště. Závěrem zdůraznila důležitost stratifikace pacientů a intenzifikace radioterapie podpořené systémovou léčbou.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Soňa Argalácsová – Soňa Argalácsová_Radioterapie vs. ostatní modality..

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu