This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Radioterapie vs. ostatní modality v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu pankreatu

klinická onkologie, karcinom pankreatu

MUDr. Soňa Argalácsová

Souhrn

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D., z VFN Praha se ve své prezentaci zaměřila na porovnání radioterapie a ostatních léčebných metod u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu pankreatu. V úvodu seznámila s trendy u tohoto typu nádoru. Věnovala se roli radioterapie v lokální léčbě: adjuvantní chemo(-radio)terapii (RChT), neoadjuvantní/konverzní RCT u borderline-tumorů (BRPc), definitivní RCT u inoperabilních lokoregionálních tumorů a novým technikám a přístupům (SBRT, eskalace dávky, nové kombinace se systémovou léčbou). Hovořila o výsledcích studií i zkušenostech z pracoviště. Závěrem zdůraznila důležitost stratifikace pacientů a intenzifikace radioterapie podpořené systémovou léčbou.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Soňa Argalácsová – Soňa Argalácsová_Radioterapie vs. ostatní modality..

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu