This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Indikace radioterapie u lokálně pokročilého karcinomu prsu

klinická onkologie, karcinom pankreatu, radiační onkologie

doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

V posledních letech byla publikována řada studií týkajících se zejména přístupu v oblasti regionálních uzlin.

Studie AATRM 048 i IBC SG 23-01 prokázaly, že pacientky s nálezem mikrometastázy v sentinelové lymfatické uzlině (SLU) neprofitují z radikalizace  výkonu.

U žen se vstupně klinicky negativními uzlinami s nálezem až 2 pozitivních SLU není nutno dle studie ACOSOG Z0011 provádět disekci axily, neboť nezlepšuje celkové přežití, DFS ani lokoregionální kontrolu. U stejné skupiny žen srovnávala studie AMAROS radioterapii s disekcí axily, přičemž při stejných onkologických výsledcích byla radioterapie spojena s nižší toxicitou.

Význam adjuvantní radioterapie spádových uzlin zkoumaly studie MA 20 a EORTC 22922. Studie MA 20 randomizovala 1832 žen s pozitivními uzlinami či vysoce rizikové ženy s negativními uzlinami po disekci axily. V experimentálním rameni byla radioterapie prováděna na oblast axily level III, nadklíčku a parasterálních uzlin. Radioterapie uzlin přinesla při mediánu sledování benefit v DFS bez vlivu na celkové přežití. Ve studii EORTC 22922 byl při mediánu sledování 10,9 let prokázán benefit v DFS při hraničně signifikantním rozdílu v celkovém přežití.

Aktuálně je největší pozornost upřena na studie zabývající se implementací SLU po neoadjuvantní chemoterapii. Studie SENTINA a ACOSOG Z1071 prokázaly relativně vysoké procento falešně negativních nálezů. Indikace adjuvantní radioterapie v závislosti na odpověď na neoadjuvantní chemoterapii je aktuálně založena na retrospektivních datech, přičemž výsledky randomizovaných studií jsou netrpělivě
očekávány.

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu