This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Profylaxe a lécba žilního tromboembolizmu u onkologicky nemocných

klinická onkologie, hematoonkologie

MUDr. Jan Kvasnička, DrSc

Souhrn

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., z oddělení klinické hematologie a Trombotického centra,1. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha seznámil s epidemiologickými údaji o výskytu tromboembolické nemoci (TEN) u onkologicky nemocných, kteří mají 4–7× zvýšeno její riziko. Věnoval se patofyziologii TEN u nádorového onemocnění a rizikovým faktorům, které vznik TEN podporují, stejně jako možnostem profylaxe a terapie. Prezentoval doporučení odborných společností pro prevenci a léčbu TEN u onkologických pacientů v ČR. Léčba TEN by měla být prováděna nízkomolekulárními neboli frakcionovanými hepariny (LMWH), nebo s DOAC rivaroxabanem nebo edoxabanem.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Kvasnička, DrSc – Profylaxe a léčba žilního tromboembolizmu u onkologicky nemocných

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu