This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Profylaxe a lécba žilního tromboembolizmu u onkologicky nemocných

klinická onkologie, hematoonkologie

MUDr. Jan Kvasnička, DrSc

Souhrn

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., z oddělení klinické hematologie a Trombotického centra,1. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha seznámil s epidemiologickými údaji o výskytu tromboembolické nemoci (TEN) u onkologicky nemocných, kteří mají 4–7× zvýšeno její riziko. Věnoval se patofyziologii TEN u nádorového onemocnění a rizikovým faktorům, které vznik TEN podporují, stejně jako možnostem profylaxe a terapie. Prezentoval doporučení odborných společností pro prevenci a léčbu TEN u onkologických pacientů v ČR. Léčba TEN by měla být prováděna nízkomolekulárními neboli frakcionovanými hepariny (LMWH), nebo s DOAC rivaroxabanem nebo edoxabanem.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Kvasnička, DrSc – Profylaxe a léčba žilního tromboembolizmu u onkologicky nemocných

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu