This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Prenatální a postnatální sledování dětí vystavených onkologické léčbě in utero

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

MUDr. Vít Drochýtek

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Vít Drochýtek, MUDr. Anna Babková, doc. MUDr. Michael Halaška Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob CSc.

Vzhledem ke stoupající incidenci nádorových onemocnění v graviditě roste počet těhotných, u kterých je plod vystaven protinádorové léčbě. Současné poznatky potvrzují, že přínos podání chemoterapie po prvním trimestru u většiny pacientek převažuje nad možnými riziky pro plod. Perinatálně se jedná zejména o riziko růstové restrikce a předčasného porodu. Z dlouhodobého hlediska zejména o důsledky možné kardiotoxicity, neurotoxicity a ototoxicity. Výsledky dosavadního mnohaletého sledování neprokazují ovlivnění psychomotorického vývoje ve srovnání s dětmi, které nebyly vystaveny protinádorové léčbě v těhotenství. Porodnický management zdůrazňuje snahu minimalizovat podíl iatrogenní prematurity vzhledem k tomu, že gestační stáří je zásadní pro celkový outcome těchto dětí. Vzhledem k multioborové problematice je vhodná centralizace těchto pacientek a dlouhodobý follow-up jejich dětí. Sledování zahrnuje vyjma fyzikálního vyšetření i pravidelná vyšetření neurologem, kardiologem a dětským psychologem.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Vít Drochýtek – Prenatální a postnatální sledování dětí vystavených onkologické léčbě in utero_Vít Drochýtek

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu