This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Precizní medicína v klinické praxi – molekulární board

klinická onkologie

MUDr. Ľudmila Křížová

Souhrn

MUDr. Ľudmila Křížová  z Onkologické kliniky 1. LF a VFN v Praze se věnovala především molekulárnímu tumor boardu (MTB) jako cestě k precizní medicíně, která představuje účinnou léčbu na základě genetických znaků pacientovy nemoci a zvyšuje OS i PFS. Je pro ni zásadní molekulární genetika a její vyšetřovací metody. Vzhledem k rozdílům mezi klinickými znalostmi a genetickým potenciálem v péči o onkologické pacienty nabízí právě MTB tvořený klinickým onkologem, patologem a molekulárním genetikem ideální řešení. Jeho náplní ve VFN je indikace molekulárně genetických vyšetření a indikace cílené terapie na základě jejich výsledků. K nedostatkům patří nedostupnost indikovaných léků a nedostatek klinických dat. Také je potřeba zavádět nové technologie molekulárně genetických vyšetření.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Ľudmila Křížová – Ludmila Křížová_Precizní medicína v klinické praxi – molekulární board

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu