This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Postavení PRRT v terapii neuroendokrinních nádorů

klinická onkologie, karcinom plic, gastroenterologie

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Souhrn

MUDr. Eva Sedláčková, MBA, z Onkologické kliniky VFN a 1. LF uvedla posluchače do problematiky neuroendokrinních nádorů (NEN) s přihlédnutím k peptidové radioreceptorové terapii (PRRT). NEN se vzácně mohou vyskytovat kdekoliv, ale nejčastěji vznikají v ileocékální oblasti, pankreatu a plicích. Zmínila různorodost tohoto typu nádorů a jejich klasifikaci, sérové markery, zobrazovací vyšetření. Aktuální možnosti terapie spočívají v chirurgickém řešení, lokálních ablačních metodách, systémové léčbě (chemoterapie, biologická léčba) a radionuklidové terapii. Podrobně popsala mechanizmus působení PRRT a prezentovala výsledky studie NETTER. V závěru hovořila o využití přípravku Lutathera, který je sice registrován, ale chybějí smlouvy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu