This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Postavení chirurgie v současné onkologii

chirurgie, klinická onkologie

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Profesor Krška odpovídal na dotaz týkající se postavení a nových trendů chirurgie v onkologii. Chirurgická léčba byla první, která se v onkologii začala uplatňovat, a dodnes zůstává jedním z jejích pilířů. Nejedná se pouze o operativní zásahy, spadá sem i ambulantní část včetně screeningu. Chirurgické výkony jsou v onkologii jak kurativní, tak paliativní, zlepšující kvalitu života nemocných. Spadá sem i dispenzární péče. Důležité je zapojení do multidisciplinárních týmů. K novým trendům patří např. operace s využitím 3D techniky, peritonektomie, či robotická chirurgie, to vše s minimální invazivitou a současně zachováním chirurgické radikality.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa


Partneři projektu