This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy ionizujícího záření v kontextu karcinogeneze a protinádorové radioterapie

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

Souhrn

Rozvíjející se hadronová terapie přináší nové na­děje pro pacienty s nádory rezistentními k sou­časné radioterapii pomocí fotonového záření. Fyzikální vlastnosti urychlených protonů a těž­kých iontů otvírají možnost přesnější a efek­tivnější likvidace nádorových buněk, zároveň však doposud plně neznáme biologické účinky těchto typů záření. Porozumění biologickým účinkům různých druhů záření je přitom zá­sadní nejen s ohledem na radioterapii, ale třeba i stanovení zdravotních rizik pro posádky pláno­vaných meziplanetárních letů. V přednášce se zaměříme na citlivost DNA/chromatinu k záření gama a různým urychleným iontům, reparaci dvouřetězcových zlomů DNA vytvořených těmi­to typy záření v normálních a nádorových buň­kách a na riziko vzniku chromozomálních abe­rací. Představeny budou i první výsledky ve výše uvedené oblasti výzkumu a výzkumu možností radiosensitizace nádorových buněk kovovými nanočásticemi získané pomocí rozvíjející se techniky lokalizační mikroskopie s rozlišením jednotlivých molekul (SMLM).

Podobné

22. 2. 2023 | CZE

Současný a budoucí pohled na léčbu ADT u...

klinická onkologie, karcinom prostaty

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. Dr. med. Kurt Miller, MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

14. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu