This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Personalizace v léčbě karcinomu prsu

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souhrn

O personalizaci v léčbě karcinomu prsu hovořila prof. Tesařová. U karcinomu prsu vzniká v souvislosti s nebezpečím návratnosti onemocnění otázka, jak postupovat v zajišťovací léčbě. Vzhledem k rozdílnosti nádorů i pacientek je nutné léčbu přizpůsobit na míru, aby nemocné nebyly vystaveny nežádoucím účinkům léčby, která je pro ně nadbytečná. Pomáhají zde genomové testy. Stejně tak je třeba vytipovat pacientky, u nichž by byla standardní léčba nedostatečná, a individualizovat jejich terapii. Do budoucna se počítá s další personalizací a rozdělením pacientek na více skupin.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa

Komerce

Partneři projektu