This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

PD-1 inhibitory a ADC jako nový standard v léčbě karcinomu děložního hrdla?

MUDr. Roman Kocián

Souhrn

MUDr. Roman Kocián z Gynekologicko porodnické kliniky a 1. LF UK v Praze se zamýšlel nad standardním použitím PD-1 inhibitorů a konjugovaných protilátek (ADC) v terapii karcinomu děložního hrdla. Recidivující a metastatický karcinom děložního hrdla představuje závažný problém, u něhož stále chybí účinná terapie. Až 35 % nových případů je diagnostikováno v pokročilých stadiích. Hlavním tématem přednášky bylo použití imunoterapie, kam spadají checkpoint inhibitory v monoterapii anti-PD-1 i v rámci kombinované blokády anti-PD-l/anti-CTLA-4, adoptivní T-buněčný transfer: TILs a ADC: tisotumab vedotin. Seznámil s výsledky studie KEYNOTE 158, na jejímž základě získal pembrolizumab schválení k použití u pacientek s recidivujícím a metastatickým karcinomem děložního hrdla, studie CheckMate-358 s nivolumabem a dalších studií. Závěrem zdůraznil, že se jedná o preventabilní onemocnění, a tudíž důležitou roli sehrávají vakcinace a screening.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Roman Kocián – PD-1 inhibitory a ADC jako nový standard v léčbě karcinomu děložního hrdla?

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu