This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se ve své přednášce zaměřil na léčbu ovariálního karcinomu a její dvě hlavní skupiny – PARP inhibitory a imunoterapii. PARP inhibitory jsou používané v několika liniích terapie. V této souvislosti seznámil s výsledky studií z poslední doby. Šlo například o studie SOLO-1, PRIMA, PAOLA-1, Study 19, SOLO-2, NOVA, ARIEL-3, AVANOVA, IMAgyn050, NINJA a další. Představil také doporučení, která na základě studií vznikla, a spočívají především v upřednostnění chirurgického zákroku, pokud je možný, a ve větším používání platinových derivátů. Současně zdůraznil použití PARP inhibitorů zejména v první linii, kde jsou pro pacientky nejvíce přínosné. Závěrem zmínil studie, ve kterých participují pracoviště z České republiky, která založila kooperativní tým, aby se mohla zapojit do mezinárodní studie ENGOT, a umožnit tak českým pacientkám přístup k inovativní léčbě.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. David Cibula, CSc. – David Cibula_PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu