This site is intended for healthcare professionals

Reklama

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. David Cibula, CSc. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se ve své přednášce zaměřil na léčbu ovariálního karcinomu a její dvě hlavní skupiny – PARP inhibitory a imunoterapii. PARP inhibitory jsou používané v několika liniích terapie. V této souvislosti seznámil s výsledky studií z poslední doby. Šlo například o studie SOLO-1, PRIMA, PAOLA-1, Study 19, SOLO-2, NOVA, ARIEL-3, AVANOVA, IMAgyn050, NINJA a další. Představil také doporučení, která na základě studií vznikla, a spočívají především v upřednostnění chirurgického zákroku, pokud je možný, a ve větším používání platinových derivátů. Současně zdůraznil použití PARP inhibitorů zejména v první linii, kde jsou pro pacientky nejvíce přínosné. Závěrem zmínil studie, ve kterých participují pracoviště z České republiky, která založila kooperativní tým, aby se mohla zapojit do mezinárodní studie ENGOT, a umožnit tak českým pacientkám přístup k inovativní léčbě.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. David Cibula, CSc. – David Cibula_PARPi a imunoterapie v léčbě ovariálního karcinomu

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu