This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Ostatní malignity v těhotenství

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Souhrn

Autor: prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Z hlediska výskytu jsou mimo gynekologické nádory nejčastější melanom, hematologické malignity, karcinom štítné žlázy a gastrointestinální nádory.

Incidence maligního melanomu v těhotenství stoupá. Samotné vyšetřovací metody a případná excize jsou pro matku i plod bezpečné. Léčba lokalizovaného onemocnění má výrazně lepší prognózu, a proto není vhodné, ani s ohledem na graviditu pacientky, odkládat odstranění suspektní léze. Samotná gravidita ani hormonální změny nejspíše na prognózu maligního melanomu vliv nemají. V neposlední řadě je důležitá následná dispenzární pravidelná péče o matku i dítě, protože melanomy a podobné hematologické malignity mají potenciál metastazovat transplacentárně.

Prognóza žen s hematologickou malignitou diagnostikovanou v těhotenství se neliší od srovnatelných netěhotných pacientek. Histologická distribuce je také podobná, výjimkou je NHL asociovaný s graviditou, který má častěji agresivnější histologické podtypy. Od druhého trimestru lze relativně bezpečně použít standardní chemoterapie ABVD u HL a CHOP u NHL. Zvláště u HL v supradiafragmatické lokalizaci lze zvážit aplikaci v průběhu prvního a druhého trimestru. Akutní leukemie jsou terapeuticky náročnější, častěji se vyskytují komplikace, jako jsou koagulační poruchy, krvácivé stavy, DIK, infekční komplikace či nutnost alogenní transplantace dřeně.

Karcinomy štítné žlázy jsou nejčastěji reprezentovány dobře diferencovaným typem karcinom – papilární karcinom, jehož příznivá prognóza není ovlivněna probíhajícím těhotenstvím. Standardní léčbou je operace, kdy léčbu radiojódem je možné posunout až po porodu či ukončení kojení.

Prognóza pacientek s nádory gastrointestinálního traktu v graviditě je nepříznivá. Obtížná časná diagnostika je zastřena symptomatologií, která se překrývá s řadou těhotenských obtíží. Nejčastěji se setkáváme s kolorektálním karcinomem, který vzhledem k těsné blízkosti s dělohou vyžaduje vysoce individualizovaný přístup.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. – Ostatní malignity v těhotenství_Michael Halaška

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu