This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

video

21. 1. 2021 | CZE

Optimální sekvence léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s prokázanou BRAF mutací – výsledky studií vs. běžná klinická praxe

klinická onkologie

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Radim Němeček, Ph.D., doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA

Mutace BRAF (mBRAF) se vyskytuje u cca 10 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a bývá asociována s pravostrannou lokalizací primárního nádoru, peritoneální diseminací a špatnou prognózou. Stanovení mBRAF se doporučuje již iniciálně při diagnóze mCRC současně s vyšetřením RAS a MMR, neboť má prognostický a prediktivní význam. Přítomnost mBRAF ukazuje na kratší celkové přežití
(OS) a rychlou progresi onemocnění (kratší PFS). Pacienti s mBRAF se většinou nedožijí třetí linie léčby a i do druhé linie postupuje méně nemocných než obvykle. Z tohoto důvodu se doporučuje zahájit léčbu režimem s vysokou četností léčebných odpovědí (RR) a potenciálem prodloužit PFS i OS – u pacientů v dobrém celkovém stavu je preferován triplet FOLFOXIRI v kombinaci s bevacizumabem. Z prediktivního
hlediska ukazuje mBRAF na rezistenci k anti-EGFR (mono)terapii zejména ve druhé a dalších liniích léčby. V první linii jsou výsledky studií s přidáním anti-EGFR protilátek k chemoterapii FOLFOX či FOLFIRI u pacientů s mBRAF kontroverzní, přesto je i zde rezistence k tomuto typu cílené léčby velmi pravděpodobná. Primární skepse s omezenou účinností chemoterapie ve druhé linii léčby byla v roce 2019 vystřídána nadšením z výsledků studie BEACON potvrzující signifikantní navýšení RR a prodloužení PFS i OS při použití trojkombinace cetuximabu (anti-EGFR monoklonální protilátka) s encorafenibem (BRAF inhibitor) a binimetinibem (MEK inhibitor). Z updatovaných výsledků studie BEACON vyplynulo, že dvojkombinace cetuximabu s encorafenibem přináší (při nižší toxicitě) téměř identické výsledky jako triplet, a tudíž je
v současné době preferovaným režimem. Běží klinické studie s cílem potvrdit efektivitu EGFR+ BRAF inhibice i v první linii léčby mCRC.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Radim Němeček, Ph.D. – 12. PO - Radim Němeček

Podobné

16. 12. 2021 | SLO

NÁDOROVÁ KACHEXIA V ESMO ODPORÚČANIACH

klinická onkologie, výživa, gastroenterologie

MUDr. Lucia Dzurillová

Eso Tour 2021

16. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO...

klinická onkologie, vnitřní lékařství

MUDr. Matej Hrnčár, PhD.

Eso Tour 2021

16. 12. 2021 | SLO

MOŽNOSTI IMUNOTERAPIE V LIEČBE REKURENTNÉHO A/ALEBO...

klinická onkologie, otorinolaryngologie, nádory hlavy a krku

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Eso Tour 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu