This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | ENG

Optimal Management of Early HER2 Positive Breast Cancer

klinická onkologie, karcionm prsu

Alexandru Eniu, MD, PhD.

Alexandru Eniu, MD, PhD., z nemocnice Hôpital RivieraChablais ve Švýcarsku hovořil na téma léčby časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Zrekapituloval výsledky shromážděné v posledních letech a seznámil s doporučeními léčby pro rok 2021. Hovořil o adjuvantním podání trastuzumabu v konkrétních studiích (ExteNET, APHINITY, ALTTO, PERSEPHONE a dalších), o eskalaci a deeskalaci adjuvantní anti-HER2 terapie. Zdůraznil význam neoadjuvantní systémové terapie (NST). Zamýšlel se nad otázkou individualizované léčby pro HER+/ER- vs. HER+/ER+ nemocné a nad identifikací pacientek s HER21/HR-, které by se mohly obejít bez chemoterapie. Závěrem představil přehlednou tabulku, pro koho a kdy je vhodná eskalace či deeskalace léčby v jednotlivých stadiích onemocnění, podle doporučení iniciální léčby a podle patologického stadia.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu