This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | ENG

Optimal Management of Early HER2 Positive Breast Cancer

klinická onkologie, karcionm prsu

Alexandru Eniu, MD, PhD.

Souhrn

Alexandru Eniu, MD, PhD., z nemocnice Hôpital RivieraChablais ve Švýcarsku hovořil na téma léčby časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Zrekapituloval výsledky shromážděné v posledních letech a seznámil s doporučeními léčby pro rok 2021. Hovořil o adjuvantním podání trastuzumabu v konkrétních studiích (ExteNET, APHINITY, ALTTO, PERSEPHONE a dalších), o eskalaci a deeskalaci adjuvantní anti-HER2 terapie. Zdůraznil význam neoadjuvantní systémové terapie (NST). Zamýšlel se nad otázkou individualizované léčby pro HER+/ER- vs. HER+/ER+ nemocné a nad identifikací pacientek s HER21/HR-, které by se mohly obejít bez chemoterapie. Závěrem představil přehlednou tabulku, pro koho a kdy je vhodná eskalace či deeskalace léčby v jednotlivých stadiích onemocnění, podle doporučení iniciální léčby a podle patologického stadia.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu