This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu děložního čípku

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Radikální operace pokročilého karcinomu děložního čípku patří ke specifickým a náročným operacím prováděným pouze na několika pracovištích. Jde o drahé výkony vyžadující mezioborovou spolupráci, ke kterým se přistupuje u pacientek bez jiné možnosti léčby, jejichž medián přežití se pohybuje do jednoho roku. Operace dávají nemocným až 50% šanci.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Kožní nádory – novinky v léčbě

klinická onkologie, melanom

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa


Partneři projektu