This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

23. 1. 2019 | ENG

Onconephrology – Oncologist and Nephrologist, New Guidelines

klinická onkologie, nefrologie

Prof. Dr Hab. Jolanta Małyszko

Souhrn

Profesorka Jolanta Małyszko z Lékařské univerzity ve Varšavě se ve své prezentaci věnovala onkonefrologii. Představila onkonefrologické desatero: akutní poškození ledvin (AKI) a chronické onemocnění ledvin (CKD) u onkologických pacientů; nefrotoxické účinky protirakovinové léčby, paraneoplastické projevy renálních onemocnění, ovládnutí bolesti u pacientů s rakovinou a onemocněním ledvin, léčba pacientů po nefrektomii pro rakovinu ledvin, renální substituční terapie a aktivní onkologická léčba; onkologická terapie u pacientů s transplantovanou ledvinou, transplantace ledvin u přeživších rakovinu a riziko rakoviny u pacientů se selháním ledvin, vytvoření integrovaných guidelines pro onkonefrologické pacienty, navržení klinické studie se specifickým zaměřením na onkonefrologii. Zdůraznila, že současná 10 let stará doporučení již nevyhovují aktuálním potřebám. Zmínila, že např. mortalita pacientů na umělé ledvině se příliš nesnížila od jejího prvního použití v 50. letech minulého století a mortalita pacientů s AKI je vyšší než u ostatních onkologických pacientů. Problémem zůstává nefrotoxicita léčby a přidružené choroby jako kardiovaskulární onemocnění či infekce. Paní profesorka hovořila také o poškození ledvin vyvolaném chemoterapií a protirakovinnými léčivy, cílené léčbě, imunoterapii či kontrastní látkou indukované nefropatii. Zdůraznila roli optimální hydratace. Terapii RCC rozdělila na tři části: staré a nové léky, chirurgické výkony a perkutánní techniky. Závěrem shrnula, že důležitý je multidisciplinární přístup k CKD pacientům, a to také díky tomu, že pacienti stárnou a mají více komorbidit, a nutná je pravidelná monitorace renálních funkcí před chemoterapií v případě aplikace nefrotogických či potenciálně nefrotoxických látek.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu