This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nový pohled na možnosti imunomodulace u pacientů se solidními tumory

klinická onkologie

MUDr. Jan Špaček

V současné době jsme u pacientů se solidními tumory stále ještě nedosáhli maximálního vy­užití potenciálu moderní imunoterapie check-point inhibitory. Kombinovaná imunoterapie a chemoimunoterapie dosahují impozantních výsledků u pacientů s diagnózami, které byly ještě před několika málo lety téměř vždy in­faustní. V armamentáriu klinické imunologie se nacházejí léky s možným využitím i v rámci imunoonkologie. Disponujeme léky a přírodní­mi preparáty se silným imunomodulačním po­tenciálem, které by mohly v budoucnosti syner­gisticky přispět ke zvýšení efektivity moderní imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Špaček – Nový pohled na možnosti imunomodulace u pacientů se solidními tumory

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu