This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nový pohled na možnosti imunomodulace u pacientů se solidními tumory

klinická onkologie

MUDr. Jan Špaček

Souhrn

V současné době jsme u pacientů se solidními tumory stále ještě nedosáhli maximálního vy­užití potenciálu moderní imunoterapie check-point inhibitory. Kombinovaná imunoterapie a chemoimunoterapie dosahují impozantních výsledků u pacientů s diagnózami, které byly ještě před několika málo lety téměř vždy in­faustní. V armamentáriu klinické imunologie se nacházejí léky s možným využitím i v rámci imunoonkologie. Disponujeme léky a přírodní­mi preparáty se silným imunomodulačním po­tenciálem, které by mohly v budoucnosti syner­gisticky přispět ke zvýšení efektivity moderní imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Špaček – Nový pohled na možnosti imunomodulace u pacientů se solidními tumory

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu