This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

NOVINKY VE SCREENINGU RAKOVINY PLIC A NOVÉ MOŽNOSTI DETEKCE SPN – SCREENING PLICNÍ RAKOVINY, NAVIGAČNÍ METODY BRONCHOSKOPIE

klinická onkologie, karcinom plic

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Souhrn

Autor: MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Rakovina plic je nejčastější formou rakoviny (2,09 milionu případů) a také hlavní příčinou úmrtnosti na rakovinu (1,76 milionu úmrtí). Vzhledem k asymptomatické povaze rakovi­ny plic je onemocnění často diagnostikováno v pokročilém stadiu, kdy je prognóza špatná. V posledních letech se ukázalo, že počítačová tomografie s nízkými dávkami záření (LDCT) je citlivým nástrojem pro detekci rakoviny plic v rané fázi. Výzkumy však také ukazují, že LDCT je spojena s velkým množstvím falešně pozi­tivních nálezů, což vede k indikaci zbytečných invazivních vyšetření a úzkosti pacientů. V roce 2011 byla ukončena studie National Lung Scree­ning Trial (NLST), porovnávající LDCT se skiagra­mem hrudníku u velkého vzorku vysoce riziko­vých dospělých. Studie prokázala 20% relativní snížení úmrtnosti na karcinom plic u skupiny LDCT. Od té doby mnoho organizací doporu­čuje screening rakoviny plic pomocí LDCT pro vysoce rizikové skupiny. V září 2018 ukázala nová data z největší evropské studie (NELSON) ještě výraznější snížení úmrtnosti na rakovinu plic, než prokázala NLST. Proto, abychom snížili mor­biditu a mortalitu u vyšetřování pozitivně scree­novaných pacientů, zvažujeme riziko malignity diagnostikovaného solitárního plicního uzlu (SPN) u daného pacienta. U mnoha těchto pacientů je však požadována morfologická verifika­ce procesu. K získání histologického nebo cyto­logického důkazu původu SPN můžeme využít několik bronchologických a invazivně radiologic­kých metod. V prezentaci provedeme shrnutí vý­sledků screeningových studií a současných navi­gačních možností v diagnostice SPN.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Novinky ve screeningu rakoviny plic a nové možnosti detekce SPN - screening plicní rakoviny, navigační metody bronchoskopie_Jiří Votruba

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu