This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Novinky v léčbě hormon-senzitivního karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, urologie, karcinom prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D:

Autor: MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D

Cílem prezentace je vyvolat panelovou diskuzi nad třemi případy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty.

S ohledem na výsledky studií CHAARTED a LATITUDE se bude jednat o dva pacienty s primárně metastatickým karcinomem prostaty, kteří byli mimo standardní androgen deprivační terapii léčeni v 1. linii buď abirateronem (v klinické studii), nebo docetaxelem. Třetí pacient podstoupil po léčbě docetaxelem pro primárně metastatický karcinom prostaty radikální radioterapii na prostatu a semenné váčky.Během kazuistik bude panel expertů průběžně dotazován na možná řešení daného klinického stavu. Postup zvolený na našem pracovišti bude vždy obhájen prezentací dostupných studií.

Přednáška byla podpořena projektem RVO-VFN64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D: – NOVINKY V LÉČBĚ HORMON-SENZITIVNÍHO KARCINOMU PROSTATY_Otakar Čapoun

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu