This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Novinky v léčbě hormon-senzitivního karcinomu prostaty

klinická onkologie, karcinom prostaty, urologie, karcinom prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D:

Souhrn

Autor: MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D

Cílem prezentace je vyvolat panelovou diskuzi nad třemi případy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty.

S ohledem na výsledky studií CHAARTED a LATITUDE se bude jednat o dva pacienty s primárně metastatickým karcinomem prostaty, kteří byli mimo standardní androgen deprivační terapii léčeni v 1. linii buď abirateronem (v klinické studii), nebo docetaxelem. Třetí pacient podstoupil po léčbě docetaxelem pro primárně metastatický karcinom prostaty radikální radioterapii na prostatu a semenné váčky.Během kazuistik bude panel expertů průběžně dotazován na možná řešení daného klinického stavu. Postup zvolený na našem pracovišti bude vždy obhájen prezentací dostupných studií.

Přednáška byla podpořena projektem RVO-VFN64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D: – NOVINKY V LÉČBĚ HORMON-SENZITIVNÍHO KARCINOMU PROSTATY_Otakar Čapoun

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu