This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Novinky v endoskopických intervenčních postupech u LC

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Souhrn

Intervenční bronchoskopie se v posledních le­tech velmi dynamicky rozvíjí. Platí to pro oblast diagnostiky i léčby rakoviny plic. Kromě ab­lativních resekcí pomocí různých termálních a mechanických modalit, balónkové dilatace a zavádění stentů, které jsou široce používány v léčbě maligní obstrukce centrálních dýcha­cích cest, se rozvíjí také bronchoskopická bra­chyterapie a bronchoskopická lokální injektáž léků. U časného stadia periferního karcinomu plic jsou novými technikami transbronchiální ablace a asistovaná lokalizace periferních plic­ních uzlů bronchoskopií před ablačními radiač­ními metodami (CyberKnife). Kromě toho může intervenční bronchoskopie pomáhat v řadě si­tuací komplikujících rakovinu plic. Celkově jsou intervenční metody nepostradatelnou součástí léčby rakoviny plic a mají obrovský prostor pro rozvoj.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Novinky v endoskopických intervenčních postupech u LC

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu