This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Novinky v endoskopických intervenčních postupech u LC

klinická onkologie, karcinom plic

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Intervenční bronchoskopie se v posledních le­tech velmi dynamicky rozvíjí. Platí to pro oblast diagnostiky i léčby rakoviny plic. Kromě ab­lativních resekcí pomocí různých termálních a mechanických modalit, balónkové dilatace a zavádění stentů, které jsou široce používány v léčbě maligní obstrukce centrálních dýcha­cích cest, se rozvíjí také bronchoskopická bra­chyterapie a bronchoskopická lokální injektáž léků. U časného stadia periferního karcinomu plic jsou novými technikami transbronchiální ablace a asistovaná lokalizace periferních plic­ních uzlů bronchoskopií před ablačními radiač­ními metodami (CyberKnife). Kromě toho může intervenční bronchoskopie pomáhat v řadě si­tuací komplikujících rakovinu plic. Celkově jsou intervenční metody nepostradatelnou součástí léčby rakoviny plic a mají obrovský prostor pro rozvoj.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Novinky v endoskopických intervenčních postupech u LC

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu