This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nové trendy medicinální chemie v onkologii

klinická onkologie

Ing. Milan Jakubek., Ph.D.

Souhrn

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci Medicinální chemie přestavuje aplikaci chemic­kých přístupů a znalostí v medicinálním výzku­mu, například při vývoji léčiv. Co se týče onkolo­gie, výzkum a vývoj v medicinální chemii se již dnes zaměřuje nejen na vývoj nových cytosta­tik pro eliminaci primárních nádorů, ale také na potlačení tvorby metastáz. Z tohoto pohle­du jsou již zaváděny nové terapeutické strate­gie, jež jsou založeny na aplikaci metastatických sloučenin, studují se kombinované aplikace cy­tostatických a migrastatických látek a intenziv­ně jsou vyvíjeny nové agens, které kombinují cy­tostatický a migrastatický účinek. V současnosti jsou již známy látky se slibným metastatickým účinkem a nízkou toxicitou. Nicméně jejich níz­ká rozpustnost a bistabilita silně limitují jejich bioaktivitu / terapeutickou účinnost.

Avšak medicinální chemie nabízí řadu formu­lačních metod, které umožňují vysoce zvýšit roz­pustnost či biostabilitu, a tím pádem terapeu-tickou účinnost těchto látek.


Prezentace ke stažení

  • Ing. Milan Jakubek., Ph.D. – Nové trendy medicinální chemie v onkologii

Podobné

22. 2. 2023 | CZE

Současný a budoucí pohled na léčbu ADT u...

klinická onkologie, karcinom prostaty

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. Dr. med. Kurt Miller, MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

14. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu