This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Nové trendy medicinální chemie v onkologii

klinická onkologie

Ing. Milan Jakubek., Ph.D.

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci Medicinální chemie přestavuje aplikaci chemic­kých přístupů a znalostí v medicinálním výzku­mu, například při vývoji léčiv. Co se týče onkolo­gie, výzkum a vývoj v medicinální chemii se již dnes zaměřuje nejen na vývoj nových cytosta­tik pro eliminaci primárních nádorů, ale také na potlačení tvorby metastáz. Z tohoto pohle­du jsou již zaváděny nové terapeutické strate­gie, jež jsou založeny na aplikaci metastatických sloučenin, studují se kombinované aplikace cy­tostatických a migrastatických látek a intenziv­ně jsou vyvíjeny nové agens, které kombinují cy­tostatický a migrastatický účinek. V současnosti jsou již známy látky se slibným metastatickým účinkem a nízkou toxicitou. Nicméně jejich níz­ká rozpustnost a bistabilita silně limitují jejich bioaktivitu / terapeutickou účinnost.

Avšak medicinální chemie nabízí řadu formu­lačních metod, které umožňují vysoce zvýšit roz­pustnost či biostabilitu, a tím pádem terapeu-tickou účinnost těchto látek.


Prezentace ke stažení

  • Ing. Milan Jakubek., Ph.D. – Nové trendy medicinální chemie v onkologii

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu