This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Využití umělé inteligence v dg LC – současný stav a perspektivy

klinická onkologie, karcinom plic, radiologie a zobrazovací metody

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Souhrn

Umělá inteligence napodobuje myšlení a roz­hodovací procesy lidí v řešení specifických pro­blémů. Umožňuje zpracovat a interpretovat komplexní data. V zobrazovacích metodách se uplatňuje při plánování vyšetření, obrazové rekonstrukci, analýze obrazu a tvorbě nálezu. Do praxe se dostává jako nástroj pro detekci pa­tologie (ložiskových stínů na RTG, plicních uzlů na CT), její charakterizaci (objem, uložení, den­zita, riziko malignity) a srovnání s předchozím vyšetřením (rychlost růstu). Umělá inteligence využívá řadu výpočetních metod, jak s předem naprogramovanou strukturou, s možností uče­ní pomocí vzorů, nebo s učením samoorganiza­cí. Hluboké učení („deep learning“) využívá roz­sáhlé hierarchicky uspořádané sítě navzájem propojených výpočetních entit zvané neurono­vé sítě.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. – Využití umělé inteligence v dg LC – současný stav a perspektivy

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu