This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Využití umělé inteligence v dg LC – současný stav a perspektivy

klinická onkologie, karcinom plic, radiologie a zobrazovací metody

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Souhrn

Umělá inteligence napodobuje myšlení a roz­hodovací procesy lidí v řešení specifických pro­blémů. Umožňuje zpracovat a interpretovat komplexní data. V zobrazovacích metodách se uplatňuje při plánování vyšetření, obrazové rekonstrukci, analýze obrazu a tvorbě nálezu. Do praxe se dostává jako nástroj pro detekci pa­tologie (ložiskových stínů na RTG, plicních uzlů na CT), její charakterizaci (objem, uložení, den­zita, riziko malignity) a srovnání s předchozím vyšetřením (rychlost růstu). Umělá inteligence využívá řadu výpočetních metod, jak s předem naprogramovanou strukturou, s možností uče­ní pomocí vzorů, nebo s učením samoorganiza­cí. Hluboké učení („deep learning“) využívá roz­sáhlé hierarchicky uspořádané sítě navzájem propojených výpočetních entit zvané neurono­vé sítě.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. – Využití umělé inteligence v dg LC – současný stav a perspektivy

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu