This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Nové nukleárně medicínské vyšetřovací metody v onkologii

klinická onkologie, karcinom plic

MUDr. David Zogala

Dostupnost nových nukleárně medicínských vyšetřovacích metod v onkologii byla otázkou na primáře Zogalu. V ČR není zatím dostupnost těchto metod dostatečná. Máme nově k dispozici vyšetření somatostatinových receptorů na PET CT. Blížíme se k implementaci PSMA ligandů u diagnostiky karcinomu prostaty – zatím bez úhrady v klinické praxi. Chybí dosud použití značené aminokyseliny u nádorů mozku. Snažíme se o zavedení léčby neuropeptidy (PRRT). Dostupnost nových radiofarmak však závisí na nastavení trhu a registraci v ČR.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa

Partneři projektu