This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Nové možnosti systémové léčby karcinomu štítné žlázy

klinická onkologie, endokrinologie

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D., z Onkologické kliniky FN Motol seznámila posluchače s jedním z raritních typů nádorů, a to s nádory štítné žlázy, které se dělí na papilární, folikulární, medulární a anaplastické. Hovořila o léčbě radiojódem, aktuální farmakologické léčbě a výsledcích studií s jednotlivými preparáty (lenvatinib, sorafenib, vandetanib, kabozantinib). Uvedla také konkrétní kazuistiky. Věnovala se otázkám zahájení léčby a genovým abnormalitám u karcinomů štítnice. Závěrem představila seznam onkologických pracovišť v ČR, která se zabývají léčbou lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu štítné žlázy pomocí TKI.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu