This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Nové možnosti systémové léčby karcinomu štítné žlázy

klinická onkologie, endokrinologie

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D., z Onkologické kliniky FN Motol seznámila posluchače s jedním z raritních typů nádorů, a to s nádory štítné žlázy, které se dělí na papilární, folikulární, medulární a anaplastické. Hovořila o léčbě radiojódem, aktuální farmakologické léčbě a výsledcích studií s jednotlivými preparáty (lenvatinib, sorafenib, vandetanib, kabozantinib). Uvedla také konkrétní kazuistiky. Věnovala se otázkám zahájení léčby a genovým abnormalitám u karcinomů štítnice. Závěrem představila seznam onkologických pracovišť v ČR, která se zabývají léčbou lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu štítné žlázy pomocí TKI.

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu