This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Nové možnosti systémové léčby HCC a zařazení jejich léčby do algoritmu všech léčebných možností

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., se ve své prezentaci zaměřil na léčbu pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC) z pohledu lékaře z ambulance Komplexního onkologického centra. Prognózu a léčbu těchto pacientů určuje staging. Pro hodnocení funkce jater se užívá Child Pughova klasifikace. Hovořil také o TNM klasifikaci. Seznámil rovněž s Barcelonskou klasifikací (BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer staging system), kde zdůraznil její komplexnost, neboť zahrnuje i druh léčby a pacientskou prognózu. Zmínil také Milánská indikační kritéria pro transplantaci jater u HCC a doporučení ESMO obsahující i léky, z nichž některé však dosud nemají registraci v EU. Vysokou míru doporučení obsahují také EASL guidelines. Seznámil i s vybranými daty klinických studií (studie RESORCE, REFINE, CELESTIAL, REFLECT, CheckMate 040 a 0459, KEANOTE-240, Imbrave 150 a REACH). Závěrem zdůraznil, že HPCC je typické onemocnění, k jehož diagnostice i léčbě je nutný multidisciplinární přístup. U jeho časných stadií je nutné brát v úvahu všechny metody léčby, tzn. resekci, transplantaci, ablační metody, transarteriální chemoembolizaci (TACE). Pacientům, kteří nejsou vhodní ke zmíněným typům léčby, je aplikována systémová terapie v první linii sorafenibem nebo lenvatinibem, ve druhé linii regorafenibem nebo kabozantinibem či ramucirumabem. Účinná je rovněž imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Nové možnosti systémové léčby HCC a zařazení jejich léčby do algoritmu všech léčebných možností_Jiří Tomášek

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu