This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Nové možnosti systémové léčby HCC a zařazení jejich léčby do algoritmu všech léčebných možností

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., se ve své prezentaci zaměřil na léčbu pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC) z pohledu lékaře z ambulance Komplexního onkologického centra. Prognózu a léčbu těchto pacientů určuje staging. Pro hodnocení funkce jater se užívá Child Pughova klasifikace. Hovořil také o TNM klasifikaci. Seznámil rovněž s Barcelonskou klasifikací (BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer staging system), kde zdůraznil její komplexnost, neboť zahrnuje i druh léčby a pacientskou prognózu. Zmínil také Milánská indikační kritéria pro transplantaci jater u HCC a doporučení ESMO obsahující i léky, z nichž některé však dosud nemají registraci v EU. Vysokou míru doporučení obsahují také EASL guidelines. Seznámil i s vybranými daty klinických studií (studie RESORCE, REFINE, CELESTIAL, REFLECT, CheckMate 040 a 0459, KEANOTE-240, Imbrave 150 a REACH). Závěrem zdůraznil, že HPCC je typické onemocnění, k jehož diagnostice i léčbě je nutný multidisciplinární přístup. U jeho časných stadií je nutné brát v úvahu všechny metody léčby, tzn. resekci, transplantaci, ablační metody, transarteriální chemoembolizaci (TACE). Pacientům, kteří nejsou vhodní ke zmíněným typům léčby, je aplikována systémová terapie v první linii sorafenibem nebo lenvatinibem, ve druhé linii regorafenibem nebo kabozantinibem či ramucirumabem. Účinná je rovněž imunoterapie.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Nové možnosti systémové léčby HCC a zařazení jejich léčby do algoritmu všech léčebných možností_Jiří Tomášek

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu