This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Nové možnosti imunoterapie u pacientů s tumory gastrointestinálního traktu

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, gastroenterologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB a IPVZ Praha) se ve své prezentaci zabýval využitím imunoterapie u nádorů gastrointestinálního traktu. V úvodu zmínil stagnaci léčebných výsledků chemoterapie a cílené léčby metastazujících kolorektálních karcinomů (mKRK). Jednu z možností inovace léčebného armamentaria představuje právě imunoterapie prostřednictvím checkpoint inhibitorů u nádorů s mikrosatelitovou nestabilitou. Milkrosatelitová nestabilita je považována za klíčový prediktor účinnosti imunoterapie mKRK. Seznámil s výsledky studií CheckMate-142 a KEYNOTE 177 s tím, že anti-P-1 monoterapie nebo kombinace s anti-CTLA4 je účinnější a méně toxická ve srovnání s chemoterapií a měla by se stát standardem léčby 1. linnie.

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu