This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Nové možnosti imunoterapie u pacientů s tumory gastrointestinálního traktu

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, gastroenterologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB a IPVZ Praha) se ve své prezentaci zabýval využitím imunoterapie u nádorů gastrointestinálního traktu. V úvodu zmínil stagnaci léčebných výsledků chemoterapie a cílené léčby metastazujících kolorektálních karcinomů (mKRK). Jednu z možností inovace léčebného armamentaria představuje právě imunoterapie prostřednictvím checkpoint inhibitorů u nádorů s mikrosatelitovou nestabilitou. Milkrosatelitová nestabilita je považována za klíčový prediktor účinnosti imunoterapie mKRK. Seznámil s výsledky studií CheckMate-142 a KEYNOTE 177 s tím, že anti-P-1 monoterapie nebo kombinace s anti-CTLA4 je účinnější a méně toxická ve srovnání s chemoterapií a měla by se stát standardem léčby 1. linnie.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu