This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Nové metody a technologie v zobrazení plicních nádorů

klinická onkologie, karcinom plic

MUDr. David Zogala, PhD.

Souhrn

Význam diagnostických metod v manage­mentu nádorů plic narůstá. Pokročilé zobrazo­vání hraje vedle molekulárního histologického a genetického vyšetření zásadní roli v rozhodo­vání o způsobu léčby. Možnosti precizní charak­terizace nádorových ložisek dosahují postupně většího detailu. Zažíváme explozivní růst ino­vativních technologií, které přináší nový vhled do funkce a morfologie nádorového procesu s tím, jak se zlepšuje prostorové rozlišení a pro­cessing obrazové informace přístrojů a vyvíjí se nová radiofarmaka. Tyto koncepty přinášejí velké množství dat a analýza takovýchto „big data“ je výrazně ulehčována pomocí strojo­vého učení a umělé inteligence. Vzniká tak platforma pro sledování závislosti obrazových charakteristik na genotypu tzv. radiomiku. Dia­gnostika fúzuje s terapií v rámci „teranostické­ho“ konceptu.

Obrazová kvalita a časové rozlišení přístrojů po­roste s nasazením celotělových PET scannerů, což zřejmě povede i k poklesu radiační zátěže pro pacienty a otevře nové horizonty analýzy dynamiky distribuce radiofarmak. Spektrum dostupných radiofarmak přinese další diagnos­tické možnosti, nad omezení dobře etablované FDG. Objevují se nové možnosti kvantifikace nálezů a jejich vliv na možnost řízení léčby je analyzován. V zobrazování a radionuklidové te­rapii tedy dochází k evoluci, která přinese větší možnost personalizace léčby pro individuálního pacienta a individuální charakteristiky nemoci.

Prezentujeme přehledovou přednášku o no­vých trendech v zobrazování nádorů plic se za­měřením na nukleární medicínu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. David Zogala, PhD. – Nové metody a technologie v zobrazení plicních nádorů

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu