This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | ENG

New Concepts in Targeted Therapies in mCRC

gastroenterologie, klinická onkologie, kolorektální karcinom

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Gerald Prager

Souhrn

Zahraniční host kolokvia profesor Gerald Prager z Rakouska se ve svém vystoupení věnoval novým metodám v cílené terapii metastazujících kolorektálních karcinomů (mCRC). Hovořil o dvou přístupech k léčbě onkologických nemocných – imunoterapii a cílené terapii. Ne každý pacient s kolorektálním karcinomem odpovídá na imunoterapii. Seznámil posluchače také s designem a cíli studie CheckMate 142. Zdůraznil roli řídící mutace a přenos signálu EGFR jako klíčového mechanizmu rezistence vůči BRAF a MEK inhibitorům. Jako velmi účinnou hodnotil nově schválenou trojkombinaci léčby BRAF a MEK inhibitory plus rituximabem. Důležité v predikci léčebné odpovědi vůči anti-EGFR jsou u metastatického kolorektálního karcinomu mutační stav onkogenu RAS, primární lokalizace tumoru – levostranná vs. pravostranná a mikrosatelitní nestabilita. Zmínil také nestabilitu genomu tumorových buněk. Představil jednu z neinvazivních metod stanovení nádorového biomarkeru – vyšetření mimobuněčné volně cirkulující nádorové DNA. Zmínil také BEAMing technologii. O tekuté biopsii hovořil ve spojitosti se studií CRICKET zaměřenou na rechallenge anti-EGFR terapií. Přiblížil výsledky studie HERACLES, zabývající se terapeutickou duální inhibicí dráhy HER2 u mCRC. Prezentoval také studii zaměřenou na léčbu tumorů vykazujících fúzi TRK, kde prokázal vysokou účinnost s minimem nežádoucích účinků, a to nezávisle na typu tumoru, přípravek larotrectinib schválený FDA v r. 2018. Závěrem zdůraznil molekulární profilování tumorů s použitím NGS, IHC a FISH jako platformu precizní medicíny.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu