This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | ENG

New Concepts in Targeted Therapies in mCRC

gastroenterologie, klinická onkologie, kolorektální karcinom

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Gerald Prager

Zahraniční host kolokvia profesor Gerald Prager z Rakouska se ve svém vystoupení věnoval novým metodám v cílené terapii metastazujících kolorektálních karcinomů (mCRC). Hovořil o dvou přístupech k léčbě onkologických nemocných – imunoterapii a cílené terapii. Ne každý pacient s kolorektálním karcinomem odpovídá na imunoterapii. Seznámil posluchače také s designem a cíli studie CheckMate 142. Zdůraznil roli řídící mutace a přenos signálu EGFR jako klíčového mechanizmu rezistence vůči BRAF a MEK inhibitorům. Jako velmi účinnou hodnotil nově schválenou trojkombinaci léčby BRAF a MEK inhibitory plus rituximabem. Důležité v predikci léčebné odpovědi vůči anti-EGFR jsou u metastatického kolorektálního karcinomu mutační stav onkogenu RAS, primární lokalizace tumoru – levostranná vs. pravostranná a mikrosatelitní nestabilita. Zmínil také nestabilitu genomu tumorových buněk. Představil jednu z neinvazivních metod stanovení nádorového biomarkeru – vyšetření mimobuněčné volně cirkulující nádorové DNA. Zmínil také BEAMing technologii. O tekuté biopsii hovořil ve spojitosti se studií CRICKET zaměřenou na rechallenge anti-EGFR terapií. Přiblížil výsledky studie HERACLES, zabývající se terapeutickou duální inhibicí dráhy HER2 u mCRC. Prezentoval také studii zaměřenou na léčbu tumorů vykazujících fúzi TRK, kde prokázal vysokou účinnost s minimem nežádoucích účinků, a to nezávisle na typu tumoru, přípravek larotrectinib schválený FDA v r. 2018. Závěrem zdůraznil molekulární profilování tumorů s použitím NGS, IHC a FISH jako platformu precizní medicíny.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu