This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | ENG

New Biology of Pheochromocytoma: Implications to Its Genetics, Diagnosis and Treatment

klinická onkologie

Prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. z National Institutes of Health v Bethesdě, USA prezentoval nové poznatky z oblasti genetiky, diagnózy a léčby feochromocytomu (FEO), katecholaminy produkujícího neuroendokrinního nádoru s největším hereditárním rizikem ze všech neuroendokrinních nádorů, v jehož metastatickém stadiu neexistuje léčba. Hovořil o spojitosti mezi FEO, polycytemií a duodenálním somatostatinomem vzhledem ke gain-of-function mutaci HIF2A. Za zlatý standard v biochemické diagnóze FEO jsou v současnosti považovány metanefriny, za nezávislé prediktory metastatických FEO pak velikost tumoru, extraadrenální lokalizace, SDHB a hladiny katecholaminu. Nadějným se jeví použití radioterapie (Lutathera, Azedra). Hovořil také o významu intratumorální terapie, aktivující jak vrozenou, tak adaptivní imunitu. Závěrem se zmínil o kombinaci MBTA (směs obsahující mannan-BAM, ligandy pro Toll-like receptory a protilátku proti CD40) s jinými terapeutickými možnostmi a o tom, zda vakcinace MBTA může vést k dlouhodobému léčebnému účinku.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu