This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

Neuroendokrinní tumory

klinická onkologie, karcinom pankreatu, endokrinologie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., ve svém vystoupení připomněl přednášky, které zazněly na ASCO GI v oblasti neuroendokrinních tumorů. Nešlo o převratné novinky, ale zejména o analýzy nádorových registrů, které představují důležité výstupy pro praxi. Věnoval se otázce nové klasifikace gastroenteropankreatických nádorů (GEP NET) z r. 2017 a nové skupině NET G3 a doporučil její využívání českými patology. Hovořil o peptidové receptorové terapii (PRRT) a novém v ČR již registrovaném přípravku Lutathera. Kombinaci s režimem CAPTEM posoudil jako zbytečně toxickou. Zmínil tekutou biopsii, tzv. NETest, a chirurgické výkony u lokalizovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů. Zazněla otázka, zda má smysl upfront resekovat primární nádor tenkého střeva v případě metastatického onemocnění. Ano, časná resekce zlepšuje prognózu. Zmínil zajímavý poster zabývající se problematikou, na co vlastně umírají pacienti s neuroendokrinními nádory, jejichž přežívání je relativně dlouhé a odpověď na tuto otázku by mohla být přínosná v prevenci. Na závěr zdůraznil, že dosud nejlepší léčbou předléčených pNET a NET mimo pankreas je kombinace atezolizumabu s bevacizumabem.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Neuroendokrinní tumory_Jiří Tomášek

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu