This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Neuroendokrinní tumory

klinická onkologie, neuroendokrinní nádory

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně se ve svém vystoupení zaměřil na novinky z kongresů ESMO a ASCO v letech 2021 a 2022 v oblasti neuroendokrinních nádorů (NET). Zamýšlel se nad volbou resekce nebo sledování u pankreatických NETů o velikosti 1–2 cm. Podle doporučení ESMO z roku 2022 je vhodný konzervativní přístup. Dále si všímal dlouhodobých výsledků endoskopických resekcí NETů rekta a přirozeného průběhu GEP-NETů na základě velké observační studie. Věnoval se také temozolomidu v souvislosti s dlouhodobou hematologickou toxicitou, o které hovořil také při sekvenci CAPTEM a PRRT. Seznámil rovněž s finálními výsledky studie NETTER-1 a dvěma dalšími probíhajícími studiemi (COMPOSE a SWOG S2104). Závěrem zmínil zajímavé výsledky průzkumu v USA na téma, jaké léčebné cíle preferují pacienti. Z průzkumu jednoznačně vyplynulo, že pro americké pacienty je podstatně důležitější udržení soběstačnosti a nezávislosti (70 %) než délka života (30 %), a to bez rozdílu podle věku.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Neuroendokrinní tumory

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu