This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Neuroendokrinní tumory

klinická onkologie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně ve svém vystoupení prezentoval novinky v oblasti neuroendokrinních tumorů. V úvodu připomněl klasifikaci gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEPNETs) WHO z r. 2017. Dále uvedl stručný přehled systémové léčby GEP-NETs a jednotlivých preparátů, např. nadějného sulfatinibu. Seznámil také s výsledky konkrétních studií, podrobněji se věnoval studii AXINET zkoumající použití oktreotidu LAR + axitinibu vs. oktreotibu LAR + placeba u pokročilých nepankreatických NETs. Šlo o negativní studii, u níž probíhá ještě nezávislé přešetřování a v níž se u 20 % CT vyšetření objevila diskordance mezi centrálním a lokálním hodnocením. Z toho vyplývá nutnost hledat jednoznačnější metody hodnocení účinnosti léčby. Posledním tématem byla terapie izotopovým zářičem vázaným na nosič – PRRT (peptide receptor radionuklide therapy), při které se používá přípravek lutathera.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Jiří Tomášek - Neuroendokrinní tumory

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu