This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Neuroendokrinní tumory

klinická onkologie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně ve svém vystoupení prezentoval novinky v oblasti neuroendokrinních tumorů. V úvodu připomněl klasifikaci gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEPNETs) WHO z r. 2017. Dále uvedl stručný přehled systémové léčby GEP-NETs a jednotlivých preparátů, např. nadějného sulfatinibu. Seznámil také s výsledky konkrétních studií, podrobněji se věnoval studii AXINET zkoumající použití oktreotidu LAR + axitinibu vs. oktreotibu LAR + placeba u pokročilých nepankreatických NETs. Šlo o negativní studii, u níž probíhá ještě nezávislé přešetřování a v níž se u 20 % CT vyšetření objevila diskordance mezi centrálním a lokálním hodnocením. Z toho vyplývá nutnost hledat jednoznačnější metody hodnocení účinnosti léčby. Posledním tématem byla terapie izotopovým zářičem vázaným na nosič – PRRT (peptide receptor radionuklide therapy), při které se používá přípravek lutathera.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. – Jiří Tomášek - Neuroendokrinní tumory

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu