This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Neoadjuvantní postupy v léčbě lokalizovaného karcinomu rekta vs. primární chirurgický výkon

klinická onkologie

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.,

Souhrn

Autor: MUDr. Daniel Langer

V rámci společné prezentace MUDr. D. Langer z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN a MUDr. S. Argalácsová, Ph.D., z oddělení Tomoterapie, Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN představili pohled chirurga a onkologa na iniciální léčbu karcinomu rekta. Jako první vystoupil MUDr. Langer, který se věnoval chirurgické problematice. Zdůraznil roli magnetické rezonance a multidisciplinárního týmu při diagnostice a stanovení léčebného postupu u kolorektálního karcinomu. Uvedl, že klíčové postavení má stále chirurgická léčba, jejímž cílem je radikální odstranění nádorem postižené tkáně. V současnosti jsou preferovány miniinvazivní techniky jako laparoskopie a robotika. Milníkem a zlatým standardem operační léčby bylo zavedení totální mezorektální excize, jejíž podstatou je Quirkeho protokol. Hovořil také o optimálním intervalu přibližně 6 až 8 týdnů mezi radioterapií a operací. Upozornil rovněž na rozdíly v kvalitě péče mezi malo- a velkoobjemovými centry. V závěru svého vystoupení zdůraznil, že pacienti s lokálně pokročilým onemocněním profitují především z kombinované léčby a předal slovo MUDr. Argalácsové, která seznámila posluchače s onkologickými poznatky. Hovořila o tom, zda má smysl přidávat radioterapii po totální mezorektální excizi a uvedla studii, která její význam jasně prokázala. Dále porovnávala výsledky použití (chemo)radioterapie v adjuvantní vs. neoadjuvantní terapii a krátký (SCRT) vs. dlouhý režim (CCRT). Zmínila také koncept totální neoadjuvantní terapie, včetně výsledků studií, a sfinkter záchovný postup, který je však spojen s vyšším rizikem vzdálených metastáz. Také ona uzavřela s tím, že chirurgická léčba je základní. Opět společně s MUDr. Langerem pak pokračovali představením postupu v jednotlivých stadiích z pohledu chirurga a onkologa. Závěrečné shrnutí zdůraznilo význam přesného stagingu na základě magnetické rezonance, dobře spolupracujícího multidisciplinárního týmu, a to v souladu s personalizovanou medicínou a spolurozhodnutím plně informovaného pacienta. Diagnostika a léčba by měly směřovat do velkoobjemových center s pečlivou dispenzární péčí a analýzou vlastních výsledků.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D., MUDr. Daniel Langer – Neoadjuvantní postupy v léčbě lokalizovaného karcinomu rekta vs. primární chirurgický výkon

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu