This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

MULTIGENOVÉ PANELY PŘI INDIVIDUALIZACI LÉČBY U ČASNÉHO KARCINOMU PRSU – ANO, ALE JEN U VYBRANÝCH PACIENTŮ

gynekologie a porodnictví, karcionm prsu, klinická onkologie, karcinom prsu

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Souhrn

Autor: doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Důsledkem pokroku v poznání příčin vzniku ná­dorů v poslední dekádě je možnost individualizo­vat léčebný přístup k pacientkám s nově diagnos­tikovaným časným karcinomem prsu s cílem zabránit overtreatmentu, resp. undertreatmentu.

Otázkou ovšem zůstává, jakou z mnoha nabíze­ných cest individualizace zvolit. Současným tren­dem je širší používání multigenových panelů. Existuje jich mnoho, jen dva byly studovány v pro­spektivních randomizovaných studiích (Oncoty­pe DX, MammaPrint). Další jsou výsledkem pouze retrospektivních analýz (Prosigna, EndoPredict, Breast Cancer Index) biologických vzorků.

Dostupná data přinášejí mnohem více otázek než odpovědí. Disponujeme daty především pro kohorty pacientek N0. U N+ a u HER2+ nádorů nelze genové eseje bezpečně využít. Nemáme informace o tom, že stratifikace léčby s panely je lepší než s využitím standardních faktorů, jako je stav ER, PR, HER2, Ki-67, stadium T, grading.

Dalším problémem je v podstatě přenesení od­povědnosti o volbě léčby na genový panel, aniž by klinik sám důsledně zohlednil další faktory, zvláště pacientovy komorbidity a jeho přání. S otazníkem jsou finanční úspory v případě, kdy není indikována adjuvantní chemoterapie a není složitá administrativa.

S vědomím těchto nejasností dochází k zavádě­ní stratifikace léčby do běžné praxe na základě panelů jen velmi zvolna. Dokonce i nejnovější vý­sledek z konference v St. Gallenu z letošního roku stále považuje nepoužití genových esejí za ak­ceptovatelný přístup. Také bohatší zdravotní sys­témy v letošních doporučeních s rutinním využití multigenových esejí nepočítají (např. Švédsko).


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. – Multigenové panely při individualizaci léčby u časného karcinomu prsu - ano, ale jen u vybraných pacientů_Jan Novotný

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu