This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Možnosti ochrany reprodukčních funkcí během pánevní radioterapie

klinická onkologie

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK se ve svém vystoupení zaměřil především na technologie zachování reprodukce. Definitivní počet oocytů je dán již při narození, dále se již pouze snižuje. Rovněž radioterapeutické dávky folikulární aparát snižují, některé jsou zcela toxické a zlikvidují jej. Prof. Cibula hovořil především o chirurgické technice, tzn. o vysunutí vaječníků mimo ozařovací pole tak, aby byly zachovány jak gonády, tak hormonální aktivita, i když zde existuje riziko ovariálních metastáz. Nejvíce dat je k dispozici u cervikálního karcinomu. Mezi rizika tohoto výkonu patří bolest, poranění ovariálních cév, případně torze. Nejdůležitějším faktorem pro zachování funkce vaječníků je pozice ovarií před ozařováním. Dostatek dat existuje také pro karcinomy endometria, kde se vždy zvažuje také riziko postižení adnex. Dříve se automaticky prováděla adnexektomie, dnes se k ní u žen s dobrou prognózou nepřistupuje. Kontroverzní jsou názory u low grade endometriálního stromálního sarkomu. V závěru se prof. Cibula zaměřil na oblast dělohy, která je méně radiosenzitivní. V té souvislosti zmínil některé kazuistiky a prezentoval zajímavé záběry z transpozice dělohy, představující inovativní řešení zachování funkce vaječníku. Závěrem shrnul, že transpozice ovarií je vhodná u premenopauzálních žen, riziko komplikací se pohybuje mezi 2–10 %, pro zachování ovariálních funkcí je klíčové dostatečné kraniální vysunutí ovaria. Data ukazují, že onkologické výsledky nejsou zhoršeny u karcinomu děložního hrdla a endometria, kontroverzní jsou výsledky u low grade endometriálního stromálního sarkomu a minimum dat existuje pro karcinom rekta.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. David Cibula, CSc. – Možnosti ochrany reprodukčních funkcí během pánevní radioterapie

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu