This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Možnosti cílené terapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha se ve své přenášce s názvem Precizní imunoterapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady věnoval spíše imunoterapii než terčové léčbě. V úvodu zmínil určitou stagnaci léčby solidních nádorů v minulém století, po které došlo ke znovuobrození imunoterapie v onkologii, kde největší průlom znamenaly checkpoint inhibitory. Uvedl přínos této terapie, který dokumentoval na výsledcích konkrétních studií. Hovořil o genomických prediktivních markerech kolorektálního karcinomu a o imunoterapii gastrointestinálních karcinomů včetně současných indikací. Stručně představil zajímavé přednášky z ASCO GI 2022. Poukázal na to, že karcinomy tlustého střeva a konečníku jsou převážně studené neimunogenní nádory s převažujícím fenotypem bez zánětlivé infiltrace, díky čemuž je účinnost imunoterapie omezená. Dále se věnoval prediktorům účinnosti imunoterapie, prediktivním imunobiomarkerům, mikrosatelitové nestabilitě a jejímu testování a vše dokumentoval výsledky příslušných studií. Závěrem shrnul současná doporučení týkající se imunoterapie kolorektálního karcinomu a zařazení imunoterapie checkpoint inhibitory do algoritmu léčby pokročilých karcinomů tlustého střeva a konečníku v roce 2021.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Možnosti cílené terapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu