This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Možnosti cílené terapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ Praha se ve své přenášce s názvem Precizní imunoterapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady věnoval spíše imunoterapii než terčové léčbě. V úvodu zmínil určitou stagnaci léčby solidních nádorů v minulém století, po které došlo ke znovuobrození imunoterapie v onkologii, kde největší průlom znamenaly checkpoint inhibitory. Uvedl přínos této terapie, který dokumentoval na výsledcích konkrétních studií. Hovořil o genomických prediktivních markerech kolorektálního karcinomu a o imunoterapii gastrointestinálních karcinomů včetně současných indikací. Stručně představil zajímavé přednášky z ASCO GI 2022. Poukázal na to, že karcinomy tlustého střeva a konečníku jsou převážně studené neimunogenní nádory s převažujícím fenotypem bez zánětlivé infiltrace, díky čemuž je účinnost imunoterapie omezená. Dále se věnoval prediktorům účinnosti imunoterapie, prediktivním imunobiomarkerům, mikrosatelitové nestabilitě a jejímu testování a vše dokumentoval výsledky příslušných studií. Závěrem shrnul současná doporučení týkající se imunoterapie kolorektálního karcinomu a zařazení imunoterapie checkpoint inhibitory do algoritmu léčby pokročilých karcinomů tlustého střeva a konečníku v roce 2021.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Možnosti cílené terapie u metastatického kolorektálního karcinomu za hranou aktuální úhrady

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu