This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Moderní zobrazovací metody u karcinomu prostaty – terapeutické implikace (pro a proti)

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Souhrn

Standardní zobrazovací metody u karcinomu prostaty (KP) zahrnují magnetickou rezonan­ci prostaty, scintigrafii skeletu a výpočetní to­mografii (CT) břicha a malé pánve, případně hrudníku. Jejich nevýhodou je relativně níz­ká senzitivita, zvláště pak v diagnostice zdroje prostatického specifického antigenu v případě biochemického relapsu po radikální prostatek­tomii nebo radioterapii (RT).

Tzv. zobrazování příští generace (next-gene­ration imaging – NGI) představuje využití po­zitronové emisní tomografie (PET) ve spojení s vyšetřením CT. V současnosti můžeme u KP použít PET/CT s radionuklidy cholinem, fluci-klovinem a prostatickým specifickým mem­bránovým antigenem (PSMA). Výhodou NGI je spojení grafické a funkční metody v jednom vyšetření (tzn. větší komfort pro pacienta), vět­ší specificita i senzitivita ve srovnání s konven-čními metodami a přesnější diagnostika v pří­padě nově diagnostikovaného KP, respektive časnější zjištění ložisek při biochemickém re­lapsu. S posledními dvěma uvedenými souvi­sí možnosti cíleného ošetření solitárních nebo nečetných lézí, převážně za využití některých z režimů RT.

Musíme upozornit na možnost i falešně pozitiv­ních výsledků PET/CT, naopak mikrometastázy například v regionálních uzlinách může odha­lit až lymfadenektomie. Stále také není jasné, zda časnější detekcí metastáz a jejich cílenou léčbou prodlužujeme nádorově specifické, re­spektive celkové přežití. Koncept tzv. oligome­tastatického KP se totiž stále vyvíjí. Nakonec tedy zařazení NGI do diagnostického algorit­mu musíme velmi pečlivě zvažovat a vytvářet vlastní postupy při jednotlivých klinických scé­nářích, které budou v přehledové přednášce zmíněny.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Otakar Čapoun, FEBU – Moderní zobrazovací metody u karcinomu prostaty-terapeutické implikace (pro a proti)

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu