This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | ENG

The microbiome and Personalized Immunotherapy

klinická onkologie, lékařská mikrobiologie

Jennifer McQuade, MD, MS, MA, LAc

Profesorka Jennifer McQuade z MD Anderson Cancer Center se ve své prezentaci věnovala problematice mikrobiomu a personalizované medicíny. V úvodu zmínila pokroky v léčbě rakoviny pomocí checkpoint inhibitorů, které jsou však spojeny s heterogenními odpověďmi, a faktory určující odpověď vs. rezistenci. Zdůraznila významnou roli lidského mikrobiomu a úzký vztah mezi střevním mikrobiomem a imunitním systémem. Studie prokázaly, že střevní mikrobiomy ovlivňují imunitní odpověď u myší. V kohortách pacientů bylo zjištěno, že střevní bikrobiom pacientů odpovídajících na imunoterapii se liší od mikrobiomu nerespondérů. Reakci na imunoterapii lze přenášet transplantací mikrobioty. V četných studiích byla též zjištěna vazba mezi mikrobiomem a reakcí na toxicitu protirakovninné léčby. Dále paní profesorka zdůraznila roli mikrobiomu jako prediktivního biomarkeru a současně také terapeutického cíle. Zabývala se rovněž otázkou modulace střevního mikrobiomu ke zvýšení odpovědi na imunoterapii s tím, že fekální transplantace může pomoci onkologickým pacientům na imunoterapii. Konkrétně hovořila o jejím použití u pacientů s metastatickým melanomem. Věnovala se také tomu, jak může sám pacient ovlivnit mikrobiom, např. dietou a životním stylem. Zdůraznila příznivý vliv stravy s vysokým obsahem vlákniny. A uvedla naopak nepříznivý vliv antibiotik. Závěrem zmínila, že někteří pacienti dávají přednost snadnějšímu řešení v podobě probiotických přípravků.


Prezentace ke stažení

  • Jennifer McQuade, MD, MS, MA, LAc – Microbiome and Personalized Immunotherapy_Jennifer Leigh McQuade

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu