This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

23. 1. 2019 | ENG

Metastatic breast cancer HER2-/HR+New treatment landscape

klinická onkologie, karcinom prsu

Assoc. Prof. Alessandra Gennari, MD, PhD

Souhrn

Alessandra Gennari MD, PhD, z Itálie představila na kolokviu nové možnosti léčby metastatického HER2-/HR+ karcinomu prsu. K nejdůležitějším cílům léčby patří zvýšení kvality života, prevence a zmírnění příznaků a prodloužení přežití. Při volbě terapie metastatického karcinomu prsu (MBC) je třeba vycházet z biologie nádoru, agresivity nádoru, předchozí adjuvantní léčby, proveditelnosti multidisciplinární léčby a z konkrétního pacienta. Klíčovým bodem doporučení léčby je hormonoterapie předcházející chemoterapii. Nejdůležitější novinku v léčbě endokrinně senzitivní rakoviny prsu představuje zavedení CDK4-6 inhibitorů do klinické praxe. Ty ovlivňují dráhy spojené s proliferací nádoru. Patří k nim abemaciklib, palbociklib a ribociklib. Jejich benefit prokázaly studie, s jejichž daty A. Gennari posluchače seznámila. Pozitivních výsledků bylo dosaženo také u premenopauzálních žen. Rovněž ESMO a NCCN guidelines zahrnují CDK4-6 inhibitory do prvoliniové léčby pokročilého karcinomu prsu. Významným faktem je, že CDK4-6 inhibitory prodlužují dobu před aplikací chemoterapie. A. Gennari hovořila také o anatomickém vs. molekulárním zobrazování a v té souvislosti o novém radiofarmaku fluoroestradiolu, který má vynikající výsledky v zobrazování a kvantifikaci funkčního ER statusu rakoviny prsu. Na závěr shrnula své zkušenosti, v jakých případech přidávat CDK4-6 inhibitory k endokrinní terapii – přínosné jsou především v prvoliniové léčbě MBC, pro určité skupiny nemocných jsou účinné také ve druhé linii.

 

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu