This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 10. 2017 | CZE

Management terapie mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Stanislav John, MUDr. Peter Priester

Souhrn

Webinář MUDr. Eugena Kubaly, MUDr. Stanislava Johna a MUDr. Petera Priestera se věnoval tématům optimálního managementu a novinkám v léčbě pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Vždy je nutné zajistit pacientovi přístup ke všem léčebným metodám, při léčbě šité na míru jsou důležitým pomocníkem doporučení ESMO. Rozhoduje se mezi cytoredukční léčbou s dosažením operability a udržovací léčbou. Diskutuje se otázka, zda pravostranná či levostranná lokalizace nádoru je prognostickým faktorem a zda v 1. linii léčby použít inhibitory EGFR (cetuximab a panitumumab), či inhibitor VEGF (bevacizumab). Hovořilo se o kombinaci cetuximabu s chemoterapií. Byly představeny výsledky studií FIRE-3, CALGB/SWOG 80405, TAILOR a TRIBE, které prokázaly, že lokalizace nádoru hraje důležitou roli, jednoznačně lepší výsledky jsou dosahovány u levostranných nádorů, a to bez ohledu na přidání biologické léčby. Dále se hovořilo o sekvenční léčbě, kterou je v současnosti možno použít až do 4. linie, a významně tak prodloužit celkové přežití pacienta. V současnosti se u mCRC používá multimodální terapie zahrnující lokální terapii (chirurgická léčba, radioterapie, ablační techniky) a systémová terapie spočívající v chemoterapii a cílené léčbě. Za prognostické faktory se považují mutační status RAS (KRAS a NRAS), BRAF a lokalizace tumoru. Závěrečné shrnutí webináře: zvolit individuální strategii již před započetím léčby 1. linie, u wt RAS mCRC je výhodnější použít EGFR inhibitory v 1. linii následované anti-VEGF léčbou ve 2. linii, pravostranná lokalizace nádoru je spojena s horšími výsledky léčby, je nutno respektovat biologii CRC a jeho změny vyvolané cílenou léčbou a chemoterapií.

Podobné

7. 10. 2022 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

21. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerologie, melanom, klinická onkologie, otorinolaryngologie, vnitřní lékařství, gastroenterologie, výživa, imunoterapie onkologických onemocnění, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

1. 10. 2021 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další, , ,

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu