This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 10. 2017 | CZE

Management terapie mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Stanislav John, MUDr. Peter Priester

Webinář MUDr. Eugena Kubaly, MUDr. Stanislava Johna a MUDr. Petera Priestera se věnoval tématům optimálního managementu a novinkám v léčbě pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Vždy je nutné zajistit pacientovi přístup ke všem léčebným metodám, při léčbě šité na míru jsou důležitým pomocníkem doporučení ESMO. Rozhoduje se mezi cytoredukční léčbou s dosažením operability a udržovací léčbou. Diskutuje se otázka, zda pravostranná či levostranná lokalizace nádoru je prognostickým faktorem a zda v 1. linii léčby použít inhibitory EGFR (cetuximab a panitumumab), či inhibitor VEGF (bevacizumab). Hovořilo se o kombinaci cetuximabu s chemoterapií. Byly představeny výsledky studií FIRE-3, CALGB/SWOG 80405, TAILOR a TRIBE, které prokázaly, že lokalizace nádoru hraje důležitou roli, jednoznačně lepší výsledky jsou dosahovány u levostranných nádorů, a to bez ohledu na přidání biologické léčby. Dále se hovořilo o sekvenční léčbě, kterou je v současnosti možno použít až do 4. linie, a významně tak prodloužit celkové přežití pacienta. V současnosti se u mCRC používá multimodální terapie zahrnující lokální terapii (chirurgická léčba, radioterapie, ablační techniky) a systémová terapie spočívající v chemoterapii a cílené léčbě. Za prognostické faktory se považují mutační status RAS (KRAS a NRAS), BRAF a lokalizace tumoru. Závěrečné shrnutí webináře: zvolit individuální strategii již před započetím léčby 1. linie, u wt RAS mCRC je výhodnější použít EGFR inhibitory v 1. linii následované anti-VEGF léčbou ve 2. linii, pravostranná lokalizace nádoru je spojena s horšími výsledky léčby, je nutno respektovat biologii CRC a jeho změny vyvolané cílenou léčbou a chemoterapií.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, urologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Další videa

Partneři projektu