This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu – jak jsme úspěšní?

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK se ve své přednášce v paliativní sekci virtuálního kolokvia PragueONCO 2021 věnovala incidenci mozkových metastáz (BM) u pacientek s karcinomem prsu, jejich prognóze dle subtypu onemocnění, otázkám prevence a screeningu BM, představila současné možnosti lokální a systémové terapie a seznámila s léčebnými výsledky vlastního souboru pacientek. Ty ukazují na stále nepříznivou prognózu těchto nemocných, klinické studie hledají nové možnosti léčby BM u těchto pacientek. Pozitivní výsledky přinesla např. studie HER2CLIMB, v níž bylo dosaženo prodloužení celkového přežití u HER2+ onemocnění při použití kombinace tukatinib + trastuzumab + kapecitabin.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. – Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu – jak jsme úspěšní

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu