This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu – jak jsme úspěšní?

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK se ve své přednášce v paliativní sekci virtuálního kolokvia PragueONCO 2021 věnovala incidenci mozkových metastáz (BM) u pacientek s karcinomem prsu, jejich prognóze dle subtypu onemocnění, otázkám prevence a screeningu BM, představila současné možnosti lokální a systémové terapie a seznámila s léčebnými výsledky vlastního souboru pacientek. Ty ukazují na stále nepříznivou prognózu těchto nemocných, klinické studie hledají nové možnosti léčby BM u těchto pacientek. Pozitivní výsledky přinesla např. studie HER2CLIMB, v níž bylo dosaženo prodloužení celkového přežití u HER2+ onemocnění při použití kombinace tukatinib + trastuzumab + kapecitabin.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. – Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu – jak jsme úspěšní

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu