This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

LÉČBA KARCINOMU NEZNÁMÉHO PRIMÁRNÍHO ZDROJE S METASTÁZAMI DO KRČNÍCH UZLIN

klinická onkologie, nádory hlavy a krku

MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA

Souhrn

Autor: MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA

Karcinom neznámého primárního zdroje s me­tastázami do krčních uzlin tvoří kolem 5 % všech nádorů hlavy a krku, v naprosté většině případů nacházíme metastázy spinocelulárního karci­nomu. Vzhledem k absenci prospektivních dat klinických studií nemáme dnes k dispozici jasně stanovený algoritmus jejich léčby. V kurativní léčbě se tak uplatňují různé postupy – chirurgie, chirurgie ± pooperační radioterapie, definitivní radioterapie ± chemoterapie. Kurativní radio­terapie je cílena jak na regionální oblasti, tak na oblasti, u kterých předpokládáme nejvyšší pravděpodobnost výskytu primárního nádoru, tedy obvykle na celou faryngeální osu. Léčba pacientů s krčními metastázami karcinomu neznámého primárního zdroje kurativní radio­terapií vykazuje vysokou míru kurability. V sou­boru 90 pacientů s metastázami spinocelulár­ního karcinomu do krčních uzlin bez detekce přítomnosti nádoru jiné lokalizace léčených v Ústavu radiační onkologie kurativní radio­terapií byla při mediánu follow-up 89 měsíců pětiletá lokoregionální kontrola 84 % a pětileté přežití 58 %.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA – Léčba karcinomu neznámého primárního zdroje s metastázemi do krčních uzlin_Miloslav Pála

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu