This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

LÉČBA KARCINOMU NEZNÁMÉHO PRIMÁRNÍHO ZDROJE S METASTÁZAMI DO KRČNÍCH UZLIN

klinická onkologie, nádory hlavy a krku

MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA

Souhrn

Autor: MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA

Karcinom neznámého primárního zdroje s me­tastázami do krčních uzlin tvoří kolem 5 % všech nádorů hlavy a krku, v naprosté většině případů nacházíme metastázy spinocelulárního karci­nomu. Vzhledem k absenci prospektivních dat klinických studií nemáme dnes k dispozici jasně stanovený algoritmus jejich léčby. V kurativní léčbě se tak uplatňují různé postupy – chirurgie, chirurgie ± pooperační radioterapie, definitivní radioterapie ± chemoterapie. Kurativní radio­terapie je cílena jak na regionální oblasti, tak na oblasti, u kterých předpokládáme nejvyšší pravděpodobnost výskytu primárního nádoru, tedy obvykle na celou faryngeální osu. Léčba pacientů s krčními metastázami karcinomu neznámého primárního zdroje kurativní radio­terapií vykazuje vysokou míru kurability. V sou­boru 90 pacientů s metastázami spinocelulár­ního karcinomu do krčních uzlin bez detekce přítomnosti nádoru jiné lokalizace léčených v Ústavu radiační onkologie kurativní radio­terapií byla při mediánu follow-up 89 měsíců pětiletá lokoregionální kontrola 84 % a pětileté přežití 58 %.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Miloslav Pála Ph.D., MBA – Léčba karcinomu neznámého primárního zdroje s metastázemi do krčních uzlin_Miloslav Pála

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu