This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Kontroverze v léčbě adenokarcinomu rekta

gastroenterologie, Kolorektální karcinom, klinická onkologie

MUDr. Petr Dytrych

Souhrn

Autor: MUDr. Petr Dytrych

Současná léčebná doporučení pro karcinom rekta opatrně zohledňují některé důkazy EBM týkající se kontroverzních témat posledních let, a tak do jisté míry umožňují větší individualizaci léčebného managementu.

Hlavním sporným tématem zůstává využití efektu radioterapie u časných forem adenokarcinomu samostatně či v kombinaci s lokální excizí tumoru s intencí zachování rekta, minimalizace operační zátěže, morbidity a letality. Jako alternativní či podmíněné možnosti terapie časných karcinomů jsou uváděny: lokální radioterapie jako alternativa lokální excize, perioperční chemoradioterapie v kombinaci s lokálním výkonem. U vyšších stadií (cT2-3) pak možnosti lokální excize a chemoradioterapie u vysoce rizikových pacientů. V případě kompletní remise je tolerován „watch and wait“ postup v případě rizikových pacientů. Specifickou otázkou je řešení lokálních recidiv u takto léčených pacientů. U pokročilejších forem je to naopak otázka indikace neoadjuvantní a adjuvantní léčby a její nutnosti ve snaze zabránit overtreatmentu a jeho nežádoucím následkům. Diskutována je stále i vhodná délka intervalu mezi radioterapií a chirurgickým výkonem, význam prodlení před zahájením adjuvance a podobně.

Navzdory důkazům upřesňujícím indikace současných terapeutických možností lze významnou individualizaci léčebného schématu očekávat až po dosažení spolehlivé predikce efektu radioterapie, případně chemoterapie.

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR RVO-VFN 64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Petr Dytrych – Kontroverze v léčbě adenokarcinomu rekta_Petr Dytrych

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu