This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Kontroverze v léčbě nádorů pankreatu

Karcinom pankreatu, klinická onkologie

MUDr. Vladimír Frýba

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Vladimír Frýba, prof. MUDr. Zdeněk Krška CSc., DrSc., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.

Karcinom pankreatu je v České republice 9. nejčastější malignitou, zároveň je ale 4. nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory u obou pohlaví. Více než 80 % pacientů je diagnostikováno s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním nevhodným k potenciálně kurativní chirurgické resekci. U pacientů s resekabilním nádorem je v současné době standardem léčby resekční výkon následovaný adjuvantní chemoterapií. Adjuvantní systémová léčba zlepšuje prognózu pacientů po kurativní resekci. Podle recentních metaanalýz je medián celkového přežití (OS) u těchto pacientů 20–23 měsíců, oproti 16–20 měsícům bez adjuvantní léčby. Více než polovina pacientů však nemůže profitovat z adjuvantní chemoterapie z důvodu pooperačních komplikací, komorbidit či časného rozvoje metastáz. Neoadjuvantní léčba se stala standardem u většiny gastrointestinálních malignit (karcinom jícnu, žaludku, rekta). V posledních letech se objevila jako alternativa léčby i u pacientů s borderline resekabilním a resekabilním karcinomem pankreatu. Dosud neexistuje prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie srovnávající výsledky primárně chirurgického výkonu (upfront surgery) oproti neoadjuvantní chemo(radio)terapii. Výsledky recentních metaanalýz však naznačují pozitivní vliv neoadjuvantní léčby a ukazují lepší toleranci oproti adjuvantní léčbě, vyšší procento R0 resekcí i zlepšené OS (medián 23–25 měsíců). V přednášce budou diskutovány výhody a nevýhody konceptu neoadjuvantní terapie v léčebném algoritmu karcinomu pankreatu.

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR RVO-VFN 64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Vladimír Frýba – Kontroverze v léčbě nádorů pankreatu_Vladimír Frýba

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu