This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Kontroverze v léčbě karcinomu žaludku

gastroenterologie, klinická onkologie

MUDr. Ellen Konečná

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Ellen Konečná, doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Základem současného diagnosticko-terapeutického algoritmu léčby nádoru by mělo být rozhodnutí multidisciplinárního týmu o aplikaci a timingu jednotlivých léčebných metod – chirurgický výkon, chemoterapie, radioterapie. To platí i pro karcinom žaludku. Základní doporučené postupy jsou shrnuty v každoročně aktualizované Modré knize ČOS.

Přes poměrně jednoduchý rozhodovací algoritmus uvedený v Modré knize, zůstávají některé otázky otevřené nebo nezodpovězené. Zaměříme se na ty, které mohou ovlivnit rozhodnutí MDT, ne na úzce specifické pro jednotlivé onkologické odbornosti (klinický onkolog, radiační onkolog, onkochirurg):
– diagnostika klinického stadia onemocnění,
– indikace perioperační chemoterapie,
– přístup k pacientovi ve stadiu IV,
– HIPEC v léčbě karcinomu žaludku,
– možnosti PIPAC u pokročilého karcinomu žaludku.

Jedinou léčebnou modalitou, která dává šanci na dlouhodobé přežití pacientů s karcinomem žaludku, je adekvátní chirurgický výkon. Správná aplikace a načasování ostatních onkologických metod by měla umožnit operaci s maximálním onkologickým benefitem. Naplánování tohoto procesu dle platných doporučení, ale i se znalostí případných „šedých zón“ je hlavním cílem MDT.

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR RVO-VFN 64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Ellen Konečná – Kontroverze v léčbě karcinomu žaludku_Ellen Konečná

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu