This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Kontroverze v léčbě karcinomu žaludku

gastroenterologie, klinická onkologie

MUDr. Ellen Konečná

Autorský kolektiv: MUDr. Ellen Konečná, doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Základem současného diagnosticko-terapeutického algoritmu léčby nádoru by mělo být rozhodnutí multidisciplinárního týmu o aplikaci a timingu jednotlivých léčebných metod – chirurgický výkon, chemoterapie, radioterapie. To platí i pro karcinom žaludku. Základní doporučené postupy jsou shrnuty v každoročně aktualizované Modré knize ČOS.

Přes poměrně jednoduchý rozhodovací algoritmus uvedený v Modré knize, zůstávají některé otázky otevřené nebo nezodpovězené. Zaměříme se na ty, které mohou ovlivnit rozhodnutí MDT, ne na úzce specifické pro jednotlivé onkologické odbornosti (klinický onkolog, radiační onkolog, onkochirurg):
– diagnostika klinického stadia onemocnění,
– indikace perioperační chemoterapie,
– přístup k pacientovi ve stadiu IV,
– HIPEC v léčbě karcinomu žaludku,
– možnosti PIPAC u pokročilého karcinomu žaludku.

Jedinou léčebnou modalitou, která dává šanci na dlouhodobé přežití pacientů s karcinomem žaludku, je adekvátní chirurgický výkon. Správná aplikace a načasování ostatních onkologických metod by měla umožnit operaci s maximálním onkologickým benefitem. Naplánování tohoto procesu dle platných doporučení, ale i se znalostí případných „šedých zón“ je hlavním cílem MDT.

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR RVO-VFN 64165.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Ellen Konečná – Kontroverze v léčbě karcinomu žaludku_Ellen Konečná

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu