This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

Kontroverze u rozsáhlých nádorů pánve

klinická onkologie

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., MUDr. Jan Flašar, MUDr. Lenka Kubincová

ÚVOD
Pánevní exenterace pro lokálně pokročilé malignity nebo pro recidivy maligního onemocnění v pánvi je v současné době velmi dobře známá a standardně prováděná operace. Pánevní exenterace je i přes pokrok v chirurgické technice a technologiích stále zatížena vysokou morbiditou i mortalitou. Proto byl tento postup v chirurgických kruzích adaptován během posledních 30 letech velmi zvolna.

METODA A VÝSLEDKY
Základní otázkou stále zůstává správná indikace k tomuto výkonu. Kurativní metodou však stále může být pouze radikální chirurgický výkon v kombinaci s onkologickoou léčbou. V roce 2019 publikovala skupina autorů PelvEx Collaborative první výsledky a pracovávala multicentricky pacienty, kteří prodělali pánevní exenteraci. Celkem bylo zařazeno 2472 pacientů. Studie nejen zpracovává výsledky celkově, ale i rozdíly mezi high-volume a low-volume centry. Dále také zpracovává rozdíly ve výsledcích v různých dekádách. R0 resekce bylo dosaženo v 80 % v high-volume centrech a v 62,5 % v low-volume centrech. Na druhou stranu nebyl zaznamenán rozdíl v perioperační a pooperační morbiditě a mortalitě, v době hospitalizace a v počtu nutných reintervencí mezi těmito centry. 30denní mortalita byla a je stále okolo 2 % u lokálně pokročilých nádorů a 2,5 % u recidivujících nádorů.

ZÁVĚR
Pánevní exenterace je v současné době jako komplexní postup řady oborů – chirurgie, gynekologie, urologie a onkologie – nejenom dobře proveditelným postupem, jehož incidence komplikací se snižuje, ale hlavně se jedná o postup s velmi dobrými onkologickými výsledky.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D. – Kontroverze u rozsáhlých nádorů pánve_Lukáš Sákra

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu