This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

KONSENZUÁLNÍ DOPORUČENÍ ČESKÉ KOOPERATIVNÍ SKUPINY PRO NÁDORY HLAVY A KRKU – TERMINOLOGIE CHIRURGICKÝCH RESEKČNÍCH OKRAJŮ, REPORT KRČNÍCH DISEKCÍ A VYŠETŘOVÁNÍ HPV

klinická onkologie, nádory hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Souhrn

Autorský kolektiv: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D., A ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU DOPORUČENÍ

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla jako mezioborové diskusní fó­rum, které si mimo jiné klade za cíl sjednotit diagnosticko-léčebné postupy v České repub­lice a dosáhnout mezioborového konsenzu při řešení sporných bodů, u kterých není jednota v mezinárodním měřítku. Ve dnech 11. a 12. říj­na 2019 se v Táboře uskutečnilo setkání koope­rativní skupiny, ze kterého vznikla doporučení upřesňující terminologii, která se týká označe­ní velikostí resekčních okrajů (negativní okraj, blízký okraj, pozitivní okraj) a reportování krč­ních disekcí podle mezinárodních doporučení International Head and Neck Scientific Group. Do třetice byl sestaven konsenzus pro vyšetřo­vání HPV statusu u nádorů hlavy a krku.

Uvedená doporučení budou představena v rámci konference a následně publikována in extenso v odborných periodikách.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. – Konsenzuální doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku - terminologie chirurgických resekčních okrajů, report krčních disekcí a vyšetřování HPV_Milan Vošmik

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu