This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

KOMPLEXNÍ GENOVÁ ANALÝZA A VYŠETŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH ŘÍDÍCÍCH MUTACÍ V PNEUMOONKOLOGII

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Autor: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Predikování odpovědi na léčbu je u karcinomů plic s ohledem na neustálý rozvoj spektra mož­ných léčebných modality vysoce aktuální téma. V současné době se v ČR – ať už na vyžádání, či automaticky – testuje EGFR, ALK, PD-L1 a ROS1. Vzhledem k výraznému rozvoji této problema­tiky lze v brzké době očekávat rozšíření spektra o další biomarkery. Tyto biomarkery zahrnují ze­jména NTRK, MET, RET, BRAF, KRAS, HER2 (am­plifikaci i mutace), STK11, PIK3CA, PTEN a SHP2. Široce diskutovaná je i problematika hodnocení mutačního loadu (TMB – tumor mutation bur­den), aktuálně však nelze TMB nahlížet jako bio­marker relevantní pro klinickou praxi. Přínosné může být i testování mikrosatelitové instabili­ty. Rozšiřování spektra vyšetřovaných markerů vede ke zvýšeným požadavkům na množství nádorové tkáně i zvýšeným nákladům na tes­tování. V tomto kontextu je důležitá úzká spo­lupráce s kliniky, dodržování doporučených po­stupů při bioptickém zpracování a vyšetřování vzorků plicních nádorů a v neposlední řadě i na­stavení algoritmů testování s plátci.

Využití stávajících postupů většinou užívajících sekvenční testování jednotlivých prediktorů však není při hodnocení širšího spektra mar­kerů optimální a nabízí se využití metody NGS s hodnocením celého spektra genů, ideálně v kombinaci DNA i RNA panelů. Cílem sdělení je podat přehled současného stavu testování s vý­hledem do brzké budoucnosti.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. – Komplexní genová analýza a vyšetřování klíčových řídících mutací v pneumologii_Pavel Dundr

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu