This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

Kolorektální karcinomy

gastroenterologie, Kolorektální karcinom, klinická onkologie

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Souhrn

Ve výběru přednášek ze sympozia ASCO GI v San Franciscuje zdůrazněna naděje, pochybnost, nadšení a zklamání. Naději představuje nový pohled na screeningové programy pro nemocné s kolorektálním karcinomem, spočívající především ve snížení věkové hranice 50 let dříve stanovené pro začátek screeningu. V současné době výrazně stoupá incidence i mortalita kolorektálního karcinomu již ve věku 40–50 let, a proto by měl zahájen program prevence ve věku 45 let. Pochybnost se týká BRAF mutovaných nádorů v souvislosti s výsledky studie BEACON, jež porovnávala trojkombinaci a dvojkombinaci léčby a data z druhé analýzy nepotvrdila očekávání po první analýze. Závěr – i v ČR bychom měli mít hrazenu dvojkombinaci (BRAF inhibitor a inhibitor EGFR), a nevystavovat tak nemocné toxicitě související s trojkombinací. Nadšení představují výsledky studie CheckMate 142 s nízkodávkovanou imunoterapií nivolumab + ipilimumab, nabízející nemocným delší dobu přežívání a dobu do progrese ve srovnání s chemoterapií a standardní cílenou léčbou. Došlo k významné nádorové redukci a prodloužení celkového přežití u metastatického kolorektálního karcinomu. Zklamání přichází u pokročilého análního karcinomu (studie KEYNOTE 158) léčeného pembrolizumabem, který prokazuje jistou protinádorovou aktivitu, ale velmi krátký čas do progrese a nenabízí nemocným dlouhodobou efektivitu a dlouhodobé přežívání.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. – Kolorektální karcinomy_Jindřich Fínek

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu